Sinonimų žodynas

kontrrevoliucionierius sinonimai